ศสพ.ระยอง จัดการฝึกอบรมโครงการทหารกองประจำการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) ประจำปี 2565

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง นำโดย นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดการฝึกอบรม โครงการทหารกองประจำการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 หลักสูตร การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีทหารกองประจำการ จาก มณฑลทหารบก ที่ 14  ค่ายนวมินทราชินี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 20 นาย ในระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ ให้ได้เรียนรู้พื้นฐานด้านการเกษตรและฝึกปฏิบัติการ ต่อยอด ด้านความคิด การแก้ปัญหา ด้านต่างๆ ไปสู่ Young smart farmer ต่อไป

ภาพ ชื่นจิต ขัติทะเสมา/ชัยพร อินผดุง
ข่าว ชัยพร อินผดุง

ความคิดเห็น