บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2020

ศสพ.รย. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเกษตรกร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ศสพ.รย. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเกษตรกร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม

ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ศสพ.รย. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเกษตรกร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม

ศสพ.รย. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเกษตรกร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม

ร่วมการสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธ์ไม้ให้กับเกษตรกร

ศสพ.รย. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเกษตรกร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม

ตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบน้ำอัตโนมัติ

ร่วมงานลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียน

ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว

ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563"

ศสพ.รย. ออกพื้นที่ให้คำแนะนำด้านการเกษตรและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ศสพ.รย. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2563