ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง เข้าร่วม ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง มีนางมาริน สมคิด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งข้อราชการ ภารกิจของศูนย์ในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ในประเด็นการคัดเลือกบุคคลเป้าหมายการฝึกอบรมด้านอาชีพการเกษตร การสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ การร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ การบูรณาการงานโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ ความคิดเห็น