บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2023

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้

ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ศสพ.ระยอง ร่วมลงติดตามเกษตรกรผู้ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น เรื่อง การปลูกกระวานพืชพื้นถิ่นภาคตะวันออกร่วมยางพารา

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภารกิจริเริ่มและท้าทาย กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "การผลิตต้นอ่อน (Microgreen)" ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคม จ.ระยอง ประจำปี 2566

ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง โครงการท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ "การผลิตต้นอ่อนผัก ไมโครกรีน " แก่นักเรียน ร.ร.บ้านท่าเสา

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ผลและผักสวนครัวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3/2566 (จังหวัดระยอง)

ศสพ.ระยอง จัดอบรมและฝึกอาชีพการเกษตร 3 หลักสูตร