บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2023

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ให้แก่ บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ศสพ. ระยอง ร่วมพูดคุยสรุปผลการฝึกงานนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปวส.2 แผนกพืชศาสตร์ กลุ่มพืชสวน

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย

ศสพ. ระยอง สนับสนุนแม่พันธุ์ผึ้งชันโรง ให้เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ติดตามการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2566

ศสพ. ระยอง ถ่ายทอดความรู้ “การเลี้ยงผึ้งชันโรง” พร้อมสนับสนุนแม่พันธุ์ผึ้งชันโรง ให้เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลพนานิคม ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ให้คำแนะนำเกษตรกรที่สนใจทำแปลงไม้ผลและการวางระบบน้ำ

ศสพ.ระยอง ให้บริการความรู้และฝึกทักษะการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายนวมินทราชินี มณฑลทหารบกที่ 14

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ศสพ. ระยอง ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มหนองลำดวน จำกัด ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เฌอ ออร์แกนิค จากมูลไก่ไข่ ทดสอบปุ๋ยในการปลูกผักยกแคร่

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำเเพงเพชร