ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่ชมจุดการเลี้ยงผึ้งชันโรงของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) และพื้นที่ของ บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ชมจุดการเลี้ยงผึ้งชันโรงของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) และพื้นที่ของ บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด โดยมี นายเศรษฐศักดิ์ จรกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ CSR Project1 นำชมจุดสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรง พร้อมพูดคุย แนวทางในการร่วมการทำงานในกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรในจังหวัดระยองความคิดเห็น