ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่สนับสนุนวัสดุในการจัดทำแปลงต้นแบบพร้อมออกแบบจัดทำระบบน้ำในแปลง ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพันทหารราบที่ 7 ค่ายมหาสุรสิงหนาท

 วันอังคาร ที่ 5 กันยานย 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวรัชชา นันตา และ นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำแปลงต้นแบบ และออกแบบ จัดทำระบบน้ำในแปลง ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท เพื่อแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนแปลงต้นแบบ การปลูก การดูแล และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดยได้พูดคุยเรื่องการทำการเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับการเป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจต่อไป


ความคิดเห็น