บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2020

ศสพ.รย.จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในหัวข้อ “การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เห็ด)”

ศสพ.รย. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตและการใช้สมุนไพรไล่แมลง

ศสพ.รย. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า สามารถทำได้ง่าย ต้นทุนต่ำ เเละใช้พื้นที่น้อย

ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ศสพ.รย.ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์