ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

    วันพุธที่ 9 ธันวาคน 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นายศรันยู นัดสูงวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับ คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอมร ขมิ้นสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย พร้อมคณะประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จำนวน 107 ราย เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองความคิดเห็น