ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์บริการคนพิการ สิรารมย์ จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 16 ธันวาคน 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นายศรันยู นัดสูงวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับ คณะดูงานจากศูนย์บริการคนพิการ สิรารมย์ จังหวัดระยอง ในโครงการ “กิจกรรมผูกสัมพันธ์กายและใจ เพื่อครอบครัวคนพิการจังหวัดระยอง” นำโดย ดร.เสาวนีย์ วิยะบุญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ สิรารมย์ จังหวัดระยอง พร้อมผู้ดูแลคนพิการและคนพิการในจังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น