ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

      


         วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
เพื่อแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ในศูนย์ ฯ และมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง

                            

ความคิดเห็น