ศสพ.รย.อบรมให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง การแปรรูปสมุนไพรว่านหางจระเข้

 

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร เรื่องการแปรรูปสมุนไพรว่านหางจระเข้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีความคิดเห็น