ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5

 


      วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ร่วมกับนายชัยพร อินผดุง นางสาวกษมา พูลปาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 นำโดยนายศรชัย หนูน้ำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2  จำนวน  20 ราย เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ  ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น