ศสพ.รย.ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร


วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองพร้อมด้วยนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดย นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  และร่วมเลี้ยงส่งแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สสก.4)

ความคิดเห็น