ศสพ.รย. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเกษตรกรตัวอย่าง โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยนายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายชัยพร อินผดุง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายศรันยู นัดสูงค์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเกษตรบ้าน 4 หลัง เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในการทำการเกษตรในพื้นที่โครงการศูนย์บริการฯ ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 
ความคิดเห็น