ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 


         วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคน 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงค์ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายคงเดช โกสินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 90 ราย เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง


ความคิดเห็น