ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

                                      

        วันอังคารที่ 8 ธันวาคน 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นายศรันยู นัดสูงวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายธนภัทร นวลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลฟากท่า พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 70 ราย เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง 

                                             

                                       

                    

                   

                   

                   

                    


ความคิดเห็น