บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2023

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณ 2566

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4/2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและท้าทาย กรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรเสือส่งเสริม ❝ รู้เรื่อง ฉับไว มองการณ์ไกล เชื่อใจได้ ❞ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรฝึกอบรม โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ในหลักสูตร การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างรายได้ แก่นักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครั้งที่ 4/2566

ศสพ. ระยอง ถ่ายทอดความรู้ “การเลี้ยงผึ้งชันโรง” ให้เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "เทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูปพริกไทยและมะนาว" ในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ปี พ.ศ.2566