บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2023

ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตร ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท

ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเผาถ่านและผลิตน้ำส้มควันไม้

ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ในงานเทศกาลถนนผลไม้ อ.วังจันทร์ ประจำปี 2566

ศสพ.ระยอง ร่วมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566

ศสพ.ระยองเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารงานด้านส่งเสริมการเกษตรในการรับผิดชอบของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการพัฒนาเกษตรกร

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้และพืชผักให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ศสพ. ระยอง ถ่ายทอดความรู้ “การเลี้ยงผึ้งชันโรง” ให้เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรกของปีงบประมาณ)

ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอปลวกแดง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 17) และเฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปี อำเภอปลวกแดง

ศสพ. ระยอง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง