บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2022

ศสพ.ระยอง พานักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565

ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลองใบพัด 48

ศสพ. ระยอง เข้ารับฟังการนำเสนอสรุปผลการฝึกงานของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566