บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2022

บทความ: แนวทางป้องกันความเสียหายจากลมที่จะส่งผลต่อต้นและผลผลิต

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ลักษณะงานและกรอบจ้างเหมาบริการของศูนย์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งคนงานเกษตร)

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เข้าให้แนวทางการผลิตเห็ด zero waste

ศสพ.ระยอง ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยใจ“

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565

ศสพ.ระยอง ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565

ศสพ.ระยอง เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “น้ำเพื่อการเกษตร…ระบบน้ำหยดสำหรับอ้อย

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2565