ศสพ.ระยอง ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองทั้งจุดหลักและจุดรอง เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน

ความคิดเห็น