สวนทุเรียนยุคใหม่ระยะชิดแบบกางแขน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นำโดย นายณัทธร  รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พัฒนาแปลงเรียนรู้สวนทุเรียนยุคใหม่ระยะชิดแบบกางแขน (ระยะปลูก 3 x 13 เมตร) โดยการตัดแต่งกิ่ง (Pruning) และการจัดทรงพุ่ม (Training) ให้มีการวางตำแหน่งกิ่งที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตกระจายตัวในทิศ ตะวันออก-ตะวันตก จัดให้กิ่งทั้ง 2 ด้านที่ออกตามลำต้นทำมุมประมาณ 60 องศากับลำต้น กิ่งในแต่ละชั้นจะต้องไม่ซ้อนหรือเกยกัน และตัดแต่งกิ่งแขนงหรือกิ่งกระโดงภายในทรงพุ่มออก เพื่อเปิดช่องให้แสงสามารถส่องผ่านได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการออกแบบสวนและการควบคุมทรงพุ่มในลักษณะนี้จะทำให้แสงสามารถส่องผ่านได้ทั้งภายในและภายนอกทรงพุ่ม รวมทั้งการถ่ายเทอากาศที่ดีอีกด้วย สนใจเรียนรู้เข้าศึกษาดูงานได้ทุกวันทำการ คลิกที่ตั้งแปลงความคิดเห็น