ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฐศิษย์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศรันยู นัดสูงวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการส่งมอบสนับสนุนกล้าพันธ์ุพืชผักสวนครัว  ประกอบด้วย หม่อน พริก มะเขือ ผักหวานบ้าน เเละชะมวง เป็นจำนวน 180 ต้น ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อจัดหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบ่บตำบลน้ำคอก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น