ศสพ.รย. ออกพื้นที่ให้คำแนะนำด้านการเกษตรและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกติดตาม ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์เรื่องการฝึกอบรม หลักสูตรการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรตัวอย่าง ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นายแสน ผมงาม และนายภาสกร นิลจินดา พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลและพืชผัก ได้แก่ ขนุน รวงผึ้ง ส้มโอมะละกอ และเมล็ดพันธุ์ผัก 

พิกัดแปลงเกษตรกรตัวอย่าง : คลิก 

ความคิดเห็น