สนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นายศรัญญู นัดสูงวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ไปจัดสวนปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติม ในพื้นที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นงานบริการสังคมและเกษตรกรของศูนย์ฯ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ให้ครูและนักเรียน ฝึกซ้อมถวายรายงานฯ ในฐานเรียนรู้เตาเผาน้ำส้มควันไม้ด้วยความคิดเห็น