ตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบน้ำอัตโนมัติ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายธนิศร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ข้อมูลปัญหาของระบบควบคุมการให้น้ำพืช เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแปลงเรียนรู้ของศูนย์ฯ แก่ช่างเทคนิคที่เข้ามาตรวจเช็คระบบ เพื่อซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมสังเกตุการณ์ด้วย
ความคิดเห็น