ร่วมรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร  รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังโรงเรียนวังจันทร์วิทยา  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองความคิดเห็น