ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สูบน้ำ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ใช้สำหรับสูบน้ำ ใช้ในบ้านพัก 1 ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับมอบเป็นที่ระลึกจากการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563 โดยมี ดร.สุชัจจ์ ศรีแก้ว นายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้มอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง นำมาใช้ติดตั้งภายในศูนย์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับให้ผู้ที่มาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมต่อไป


ความคิดเห็น