ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง ประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

      วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   ณ   ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง   ประเด็นสำคัญการประชุมว่าด้วยการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ผลให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง

ศสพ.ระยอง จัดฝึกอบรม “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรเพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ จังหวัดศรีสะเกษ

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)