ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้แก่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้   นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สนับสนุนพันธุ์ไม้ จำนวน  70  ต้น ประกอบด้วย ต้นมะกรูด  10  ต้น ต้นกระเพรา  10  ต้น ต้นว่านหาง  10  ต้น ต้นมะเขือ  20  ต้น ต้นเศรษฐีเรือนนอก  10  ต้น และต้นเตยด่าง 10   ต้น ให้แก่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง   เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแปลงโครงการเพื่ออาหารกลางวัน

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสนับสนุนพันธุ์ไม้ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3/2567

ศสพ.รย. ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบเพื่อยกระดับแปลงเรียนรู้ต้นแบบสู่การขยายผล อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2567

ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตร ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2567

ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตร ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท ประจำปีงบประมาณ 2567