ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและวางแผนดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ

       วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ณ   ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง   ประเด็นสำคัญการประชุมว่าด้วยการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย   พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยองสนับสนุนไม้ใบ เพื่อใช้ในงาน วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 50 ปี

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2565 จังหวัดชลบุรี

ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

บทความ: พืชสมุนไพรน่ารู้... "จิงจูฉ่าย" สมุนไพรคู่ครัวอร่อยและมีประโยชน์

ศสพ.ระยอง ร่วมใจทำกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นทองอุไร ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 3/2565 จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ ในงานทุเรียนเขาชะเมา เล่าขานเมืองสามอ่าง ครั้งที่ 12

ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ ในเทศกาลผลไม้เเละของดีอำเภอแกลง ปี 2565