ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะด้านการเกษตร กิจกรรมอบรม 7 วัน 7 หลักสูตร ครบรอบ 55 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานวันพ่อแห่งชาติ 1-7 ธ.ค. 2565

     วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565   นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะด้านการเกษตร กิจกรรมอบรม 7 วัน 7 หลักสูตร ครบรอบ 55 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค. 2565 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ประกอบด้วยกล้าพันธุ์ว่านหางจระเข้บาร์บาเดนซิส ให้กับผู้อบรม การแปรรูปน้ำสมุนไพร จำนวน 20 ต้น และกล้าพันธุ์ผักพื้นบ้าน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมการผลิตและการใช้น้ำส้มควันไม้ ได้แก่ มะตูมแขก มะตูม กาแฟ พีนัดบัตเตอร์ และชะมวง จำนวน 14 ต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และปัจจัยการผลิตที่ได้นำไปปฏิบัติต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพต่อไป

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง ร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน : Soils, where food begins" ณ งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง สนันสนุนต้นไม้ ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยองและชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ สำนักงานอำเภอบ้านค่าย

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมพัฒนา

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิด เรื่อง "ความพร้อม และความเชื่อมโยงฐานเศรษฐกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม"

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการปลูกเห็ดเยื่อไผ่

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ โรงเรียนสิงห์สมุทรจังหวัดชลบุรี

ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เเละฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การขยายพันธุ์พืช" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง