ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง ติดตามการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ก่อนการติดตั้ง “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” ในขั้นตอนการเตรียมการวางระบบน้ำเพื่อใช้ในแปลงกล้วยไม้ ทั้งนี้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” ของศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในรอบถัดไปโดยติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เฟสบุ๊คศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2566

ศสพ. ระยอง ถ่ายทอดความรู้ “การเลี้ยงผึ้งชันโรง” พร้อมสนับสนุนแม่พันธุ์ผึ้งชันโรง ให้เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลพนานิคม ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ให้คำแนะนำเกษตรกรที่สนใจทำแปลงไม้ผลและการวางระบบน้ำ

ศสพ.ระยอง ให้บริการความรู้และฝึกทักษะการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายนวมินทราชินี มณฑลทหารบกที่ 14

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ศสพ. ระยอง ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มหนองลำดวน จำกัด ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เฌอ ออร์แกนิค จากมูลไก่ไข่ ทดสอบปุ๋ยในการปลูกผักยกแคร่

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำเเพงเพชร

ศสพ. ระยอง ถ่ายทอดความรู้ “การเลี้ยงผึ้งชันโรง” พร้อมสนับสนุนแม่พันธุ์ผึ้งชันโรง ให้เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง