ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ในโครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้   นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์ไม้ จำนวน 88 ต้น ประกอบด้วย ต้นผักเหลียง 10 ต้น ต้นมะตูมแขก 20 ต้น ต้นชะมวง 10 ต้น ต้นมะนาวแป้นพิจิตร 5 ต้น ต้นตะไคร้หอม 8 ต้น ต้นมะกรูด 15 ต้น และว่านห่างจระเข้ 20 ต้น ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง ปฏิบัติการ ประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสมอโพรง จังหวัดระยอง ณ จุดเรียนรู้ผัก เห็ด สมุนไพร

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดโครงการค่าย “เยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในหลักสูตร 'ยุวมัคคุเทศก์...รักษ์พงไพร" และหลักสูตรบูรณาการ 3 รักษ์ ด้วย "บอนสี 3 รักษ์" ประจำปีงบประมาณ 2567

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน (ระบบน้ำอัจฉริยะ)

ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2567 จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2567

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดกิจกรรม การปลูก ไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง (Kick off) ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567