บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2022

ศสพ. ระยอง ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศสพ. ระยอง ร่วมจัดงาน “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ” จังหวัดชลบุรี

ศสพ.ระยอง ให้สัมภาษณ์ "เพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนากลไกเสริมแรงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง" กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ศสพ.ระยอง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์การเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาดหลายมิติ กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศสพ.ระยอง ประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ผลให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง

ศสพ.ระยอง จัดฝึกอบรม “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”