ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน อำเภอบ้านค่าย

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อมอบให้เกษตรกรเป้าหมายสำหรับกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จำนวน 29 ครัวเรือน ภายใต้การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเป็นพืชผักที่สามารถรับประทานได้ระยะยาวและมีความทนต่อสภาพอากาศ ประกอบด้วย พริก มะเขือ ชะอม ผักเหลียง และมะตูมเเขก รวมเป็นจำนวนทั้งสิน 200 ต้น 
ความคิดเห็น