ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรเพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง

    วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์ไม้กับเกษตรกร ได้แก่ มะนาว 5 ต้น ฝรั่ง 2 ต้น มะม่วง 3 ต้น พริกไทย 2 ต้น รวมทั้งสิ้น 12 ต้น เพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง และนำผลผลิตที่ได้บริโภคในครัวเรือน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและต่อยอดสู่การสร้างรายได้ในอนาคตความคิดเห็น