ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง ได้แก่ มะนาว 10 ต้น พริก 20 ต้น มะเขือ 20 ต้น มะกรูด 15 ต้น และกระเพรา 10 ต้น รวมทั้งสิ้น 75 ต้น เพื่อดำเนินงานประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาฯ ที่ผ่านการคัดกรองในเบื้องต้นความคิดเห็น