ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

    วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  นางสาวจิราภรณ์ อุดทสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านไม้ดอกไม้ประดับ ให้กับนักเรียนโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี เรือเอก พงศ์ชลพัฒน์ พันธ์คูณ ครูปกครอง แผนกปกครองโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หัวหน้าคณะเยี่ยมชม พร้อมนักเรียน จำนวน 275 นาย เพื่อให้นักเรียนฯ ได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้านการบริหารการจัดการหน่วยงานขององค์กร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง


ความคิดเห็น