ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรเพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกร ได้แก่ เงาะ 7 ต้น ฝรั่ง 3 ต้น มะนาว 2 ต้น เพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง และนำผลผลิตที่ได้บริโภคในครัวเรือน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและต่อยอดสู่การสร้างรายได้ในอนาคต


ความคิดเห็น