ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตรในงานวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 120 กรมชลประทาน

ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประธาน ปีที่ 120 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ประจำฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง นิทรรศการได้จัดแสดง การเพาะเห็ดในโอ่ง การเลี้ยงจิ้งหรีด ไม้ดอกไม้ประดับ การขยายพันธุ์พืช และโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว และมีกิจกรรมการเสวนา "ระยองรวมพลัง 5 ประสาน จัดการน้ำเกษตร - อุตสาหกรรม พัฒนา EEC" ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บริษัท East Water จำกัด (มหาชน) สำนักงานชลประธานที่ 9 และเกษตรกร

ความคิดเห็น