ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ผลให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง

     วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ได้แก่ มังคุด จำนวน 2 ต้น มะยงชิด จำนวน 2 ต้น มะขาม จำนวน 2 ต้น เงาะ จำนวน 2 ต้น ลำไย จำนวน 2 ต้น รวมทั้งสิ้น 10 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง เพื่อดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง


ความคิดเห็น