ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ โรงเรียนสิงห์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ โรงเรียนสิงห์สมุทร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน โดยใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพิ่มความหลากหลายของพืชให้กับแปลงเกษตร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน ทางศสพ.ระยอง ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ทั้งสิ้นจำนวน 56 ต้น ประกอบด้วย ฝรั่ง 5 ต้น ขนุน 5 ต้น มะนาว 5 ต้น เงาะ 5 ต้น ลำใย 5 ต้น มะละกอ 10 ต้น มะเขือเปราะ 5 ต้น พริกตุ้ม 10 ต้น รวงผึ้ง 3 ต้น และมะตูมแขก 3 ต้นความคิดเห็น