ศสพ.ระยอง ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผัก ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่งมอบต้นพันธุ์ผักจำนวน 5,145 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 50 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 1,575 ต้น มะเขือเปราะ 1,575 ต้น โหระพา 1,995 ต้น มะนาวสุขประเสริฐ 25 ต้น และมะนาวตาฮิติ 25 ต้นความคิดเห็น