ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ จังหวัดศรีสะเกษ

    วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดทสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นาย อภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านไม้ดอกไม้ประดับและด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 52 คน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงตนเองได้ในอนาคตความคิดเห็น