บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2021

ศสพ.ระยอง แบ่งปันวิธีการแปรรูป "น้ำสมุนไพรว่านหางจระเข้" และประโยชน์ของการรับประทานว่านหางจระเข้

ศสพ. ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการและสนับสนุนพันธุ์ไม้ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตร จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศสพ. ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันดินโลก World Soil Day 2021 “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ”

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ (Online training)

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1/2565

ศสพ. ระยองร่วมใจทำกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนธันวาคม 2564