ศสพ. ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันดินโลก World Soil Day 2021 “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ”

 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก 2564  World Soil Day 2021 “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร : Halt soil salinization, boost soil productivity” โดยมี นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน ในส่วนของกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตเห็ด จัดแสดงโรงเรือนเปิดดอกเห็ดอย่างง่าย และให้ความรู้การทำก้อนเชื้อเห็ด ภายในงานยังมีการสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชไม้ผลแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศนิการ


ซึ่งการจัดกิจกรรม วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2564 ครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินตามเป้าหมายของวันดินโลก แก่ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโอกาสที่พวกเราชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ความคิดเห็น