ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับหน่วยงานในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนให้แก่นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พืชกินได้ และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เเละให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากระดับครัวเรือน รวมจำนวน 295 ต้น  ประกอบด้วยไม้ผล เช่น ฝรั่งและเงาะ พืชสมุนไพร เช่นพริกไทยเเละกระชาย พืชผักเช่น พริกและมะเขือ ไม้ประดับเช่นสับปะรดประดับเป็นต้นความคิดเห็น