ศสพ. ระยอง ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ และนายณัฐพงษ์ บุราญรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการให้บริการคลินิกจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ คลินิกดินและปุ๋ย และปศุสัตว์ เป็นต้น ศสพ. ระยอง ให้บริการคำแนะนำการผลิตพืชพร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์พืช ประกอบด้วย ฝรั่ง 60 ต้น และสับปะรดประดับ 150 ต้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อใช้เป็นปัจจัยในการผลิตและต่อยอดทางการเกษตรต่อไป


ความคิดเห็น