ศสพ. ระยองร่วมใจทำกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนธันวาคม 2564

 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นำโดย นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมใจตัดแต่งกิ่งไม้แห้งเปราะสามารถกลายเป็นเชื้อเพลิงได้ และสร้างแนวกันไฟ เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูแล้ง บริเวณถัดจากแปลงโครงการรวบรวมพันธุ์พืชสวนและอนุรักษ์พันธุ์พืชตามพระราชดำริ


ความคิดเห็น