ศสพ.รย. ลงพื้นที่ อ.บ้านค่าย เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

 

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม  และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพนธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร และกำหนดการจัดอบรมในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองความคิดเห็น