ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตร จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตร จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่งมอบต้นพันธุ์ผักจำนวน 6,720 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 2,625 ต้น มะเขือเปราะ 2,625 ต้น และโหระพา 1,470 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 280 ต้น ประกอบด้วย ไผ่กิมซุง 90 ต้น มะละกอแขกนวล 100 ต้น และมะนาวพันธุ์สุขประเสริฐ 90 ต้น เพื่อใช้ในภารกิจในภารกิจของกรมส่งเสริมต่อไป ความคิดเห็น