ศสพ. ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รับคณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 จำนวน 40 ท่าน เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ฐานเรียนรู้พืชสวน โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมนำเยี่ยมชมโรงเรือนสับปะรดสี โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสิ่งแวดล้อม โรงเรืองเรือนไม้ประดับกระถาง ตลอดจนแปลงแม่พันธุ์ไม้ประดับตัดใบ 


ความคิดเห็น