ศสพ.ระยอง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวเเทนเข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ความคิดเห็น